SAORI är självinnovation genom fri handvävning. Med ursprung i Japan har SAORI filosofin fått globalt genomslag genom fokus på skaparglädje, nyfikenhet och gemenskap. SAORI-vävstolar och vävtillbehör är utformade för enkelhet och tillgänglighet, alla kan uttrycka sig genom vävning oberoende av ålder eller fysisk/intellektuell kapacitet.

SAORI ”skönhet utan intension”

Misao Jo, i Japan började väva vid 57 års ålder. När hennes arbete blev refuserad av en butik i Osaka för att hon hade missat en varptråd, så blev hon inte avskräckt av vävning utan gick hem och började väva alster med ”många fel”.

-Varför skall vi försöka efterlikna vad en maskin väver?

Vi kan ju så mycket mer som människor än att bara kopiera vävnotor och vad andra gjort före oss. Misao trodde starkt på varje människas egenvärde och unika skaparkraft. Hennes personliga vävar blev beundrade och berömda och fler och fler kom till henne för att lära sig att väva och hitta sin egen unika ”kansei”

Misao började kalla sin filosofi för SAORI, ”SA” kommer från Zen filosofin och betyder att allting har en inneboende skönhet/värdighet, ”ORI” betyder väva. Att väva SAORI är att söka och uttrycka sin ”kansei”. Vi försöker att sträva efter det mänskliga, oprogrammerade. Oregelbundna stadkanter och ”misstag” förstärker den o-programmerade skönheten i SAORI vävnader.  SAORI värdesätter ”skönhet utan intension”

Alla kan väva!

SAORI vävstolen är konstruerad för att förenkla processen, du kan sätta dig och börja ”måla” med garn utan långa utbildningar eller teoretiska kunskaper.

I SAORI finns inga lärare, endast guider som hjälper dig att finna ditt eget uttryck och släppa konventioner och inlärda förväntningar.

Som första SAORI studio i Norden , välkomnar vi alla som vill prova att väva på Saorivävstol och lära sig mer om filosofin ”självinnovation genom fri vävning”.

Sakura Weaving tillhandahåller kurser i handvävning. Studera i din egen takt med en erfaren lärare. Vi skräddarsyr din kurs med hänsyn till erfarenhet och önskemål. Antingen det gäller en 4 timmars prova på klass eller en veckas intensivutbildning. Ateljen är rymlig och utrustad med ett brett utbud av vävstolar och material.

Kursledaren Kirsi är utbildad textil- och vävlärare med examen från Göteborgs Universitet. Hon har 20+ års erfarenhet av utbildningar och behärskar traditionella vävtekniker såväl som Saori fri-vävning

Mer info finns på sidan om kurser och vävstolar 

 

SAORI WEAVING ”The beauty with lack of intension”

SAORI philosophy emphasizes every persons uniqueness. Misao Jo started weaving at the age of 57. When her work was refused by a retailer because of a ”flaw” she did not get discouraged, instead she started to make intentional ”flaws” in her fabric. -Why should we try to imitate a machine? she asked. Instead we should embrace our humanity and ”kansei” by creating unique pieces that reflect our soul.

Through SAORI, everyone express themself freely, regardless of age, gender, disability or intellectual aptitude. SAORI places importance on free expression and creativity of the woven cloth.

You can weave, everyone can 

SAORI looms are very weaver-friendly and allow you to weave merely after a few minutes introduction and express yourself freely with yarn. We always try to do what only human beings can do. Irregular self-edges and accidental skips add to the un-programmed beauty of SAORI cloths. We admire this ”beauty with lack of intension” and celebrate our differences.

Sakura Weaving offers customised classes in handweaving. Study in your own pace with a certified teacher. We design your class with regards to experience and wishes. Projects run from 4 hour trial class to week long residency. Our studio is located in a spacious room with a wide variety of looms and material to browse.

Your teacher Ms Kirsi has a Batchelor in Textile Education and Handweaving from Gothenburg University. She has been teaching for 20+ years and is experienced in both traditional Scandinavian weaving and free style Saori weaving .

For more detail about available times and looms please visit Classes page

 

Annonser